Bio krby Recenze

BIO-KRBY: ROMANTIKA BEZ OMEZENÍ

JAK NA VÝBĚR BIO KRBU?

 

Nebudeme-li brát v úvahu architektonické řešení interiéru, jsou rozhodujícími parametry zejména existence a stav komínu a únosnost podlahy. Výška a průměr komínu určují tahové podmínky. Dalším parametrem při zvažování pořízení krbu je nosnost podlahy. Průměrná hmotnost vložky do krbu se pohybuje mezi 140 až 240 kg, podstatnou položku v konečném zatížení podlahy však tvoří obložení, které, použijeme-li přírodní kámen, může vážit i 700 kg. I s doplňky může stavba v místnosti představovat zátěž až 1000 kg. A to je hodnota, kterou by měl podle stavu budovy a místnosti posoudit statik.

 

 

Problémem je i vlastní provoz krbu. Hoření je proces, který spaluje kyslík. Proto musí mít krb zajištěn stálý přívod vzduchu. Optimálním (ale ne vždy nutným) řešením je přívod zvenčí. Ačkoliv lze v krbech užít hned několik topných médií, téměř každý si ve spojitosti s krbem představí praskající polena a sálající plameny. Skutečně také převážná většina krbů využívá jako paliva dřevo nebo dřevěné brikety. Čtvrtým hlediskem je tedy zajištění paliva. Ke spalování se používá dřevo co nejtvrdší, alespoň dva roky sušené. To je požadavek hůře splnitelný, méně tvrdé a méně vyschlé palivo lze samozřejmě rovněž použít, ale na úkor dokonalosti spalování a účinnosti. Stranou ponechejme častý úklid po přiložení a vynášení popela.

 

 

ROMANTIKA STÁLE ŽIJE

 

Mohlo by se zdát, že romantiků v bytových domech odzvonilo, že si pohodu u plamenů, se skleničkou vína a dobrými přáteli dovolit nemohou. Kde by se taky vzal v bytě klasický komín? A kde shánět dřevo na topení? Řešení přece jen existuje, ale v jiném konstrukčním provedení krbu. Elektrický krb ušetří svému majiteli starosti se sháněním paliva a se zvýšenou pozorností při provozování, nedokáže však kvalitně imitovat plameny a hřát tím správným způsobem.

 

 

KOMÍN JE ZBYTEČNOST

Netradiční a moderní řešení nabízí nase firma, která se na českém trhu úspěšně zavedla prodej tzb. bio-krbů. To je totiž vynikající kompromis v konstrukci krbů a kamen, který řeší problémy s klasickými krby a kamny. Tzv. bio-krb je vlastně krb, který při spalování využívá jako palivo speciální bio alkohol nebo etanol, tedy 96% denaturovaný alkohol. Výsledkem spalování je oxid uhličitý (CO2) a vodní pára (H2O), takže není třeba žádných spalinových cest - komínů a odtahů.


Takový krb proto představuje konstrukčně zcela novou generací topidel, která nepotřebují k provozu dřevo, elektřinu, plyn ani komín, jeho provozování je naprosto bezproblémové. Vizuálně musí uspokojit každého romantika - planoucí skutečný oheň v opravdovém krbu! Krby lze montovat buď na zeď podobně jako LCD či plazmovou televizi, nebo může krb stát na zemi. K provozování krbu není třeba žádných zvláštních stavebních úprav. Krb zabírá poměrně málo místa, najde tedy uplatnění i v malých bytech, v zimních zahradách, ale i v kancelářích, vinárnách, restauracích a hotelech.

 

 

UŽ ŽÁDNÝ KOUŘ, RADĚJI VŮNI

 

Palivem je biolíh nebo etanol, přírodní produkt vyrobený z rostlin. Biolíh hoří krásným klidným přirozeným žlutým plamenem bez vývinu kouře, sazí nebo praskání jisker, takže nehrozí začouzení interiéru po delším používání. Jeden litr paliva vydrží hořet 3 až 5 hodin v závislosti na režimu hoření a požadovaném výkonu.


V nabídce jsou i krby o výkonu až 4 kW, takže takový krb dokáže vyhřát interiér menšího bytu stejně jako klasický zdroj tepla. Výkon bio-krbu odpovídá provozním nárokům nízkoenergetických a pasivních domů, v nichž není provozování běžných klasických krbů právě ideální, někdy dokonce není myslitelné vůbec. Při ceně kolem 80 Kč za litr paliva lze krb provozovat s hodinovými náklady kolem 16 korun. Existují dokonce i vonná paliva s příměsí přírodních aromatických olejů, takže provozovatel může navodit skutečně neodolatelnou romantickou atmosféru.

 

NA PALIVO VELKÝ POZOR


Používané palivo je vysoce hořlavé, proto je bezpodmínečně nutná opatrná manipulace při plnění a bezpečné uchovávání paliva v dostatečné vzdálenosti a v bezpečném úkrytu. Je třeba dodržovat veškerá protipožární opatření, jaká známe například při práci s benzínem - zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným ohněm.


Plnění zásobníku se provádí vždy a zásadně tehdy, když je topidlo mimo provoz a dostatečně studené, nikdy se plnění nesmí provádět za provozu! Palivem potřísněné předměty je třeba odstranit z dosahu možných zdrojů zapálení, a co nejdříve se musí důkladně vyčistit. Při zasažení oděvu nebo kůže je třeba práci přerušit a okamžitě tělo a oděv zbavit potřísnění.


Při manipulaci a skladování nesmí dojít k výbojům statické elektřiny. Zásoby paliva by měly být uskladněny v dobře větratelném prostoru a mimo dosah zdrojů tepla. Před zapálením je nutno zkontrolovat, zda nedošlo k únikům paliva. Při provozu je samozřejmě nutné odstranit z dosahu krbu či kamen všechny snadno zápalné předměty. Volně vlající závěsy, záclony, odložené noviny, papírové kapesníky či jiné rizikové součásti interiéru by mohly snadno způsobit požár. Při dodržení běžných bezpečnostních pravidel však žádné nebezpečí nehrozí.

 

VYBERE SI KAŽDÝ…


Bio-krby se vyrábějí v řadě provedení, většinou jako nerezové, případně v kombinaci nerezu, kamene či keramické obestavby. Krb lze opatřit imitací dřevěných polen nebo lávovými kameny. Vzhled doplňků je velmi pestrý - nabízí se například imitace březového, javorového či smrkového dřeva, lávové kameny v podobě valounů jsou v bílém, šedém nebo černém provedení. Bio-krby jsou tedy zajímavým a elegantním řešením, jak obohatit a zvýraznit každý interiér.

 

 

 

 


 

 

FASCINUJÍCÍ BIO KRBY PRO PANELOVÝ BYT

 

ROMANTIKA U VÁS DOMA

 

 

Každý z nás je více či méně ateistou, ať již připisujeme určité jednání dědičným genům či nikoli. Fascinováni nekonečnými proměnami tak hledíme na plamínky ohně a roztančené uhlíky, které nás uklidňují a vzbuzují až snivé pocity, stejně jako tomu bylo u našich praotců a matek. A stejně jako oni i my pociťujeme zároveň respekt a strach, neboť jako nezkrocený živel působí oheň nesmírné škody – a tak se jej od nepaměti snažíme ovládnout. Živý, teplý, příjemný a „zkrocený“ nyní proniká do našich domovů v podobě bio krbů.

 

 

ŽÁDNÉ ŠKODLIVÉ SPALOVÁNÍ JEN VODNÍ PÁRA

 

Bio potraviny, bio paliva, bio spalování…, bio všude kolem nás. Ač opatření na ochranu Země schvalujeme, pojem „bio“ u mnohých vyvolá asociaci „dražší varianta“ (především kvůli biu potravinám, mnohá bio naopak naši kapsu šetří). A teď bio krby! Bio krby však představují nejjednodušší způsob, jak si i doma vytvořit příjemnou a romantickou atmosféru, kterou skýtá magické a nezaměnitelné kouzlo žhnoucích plamínků ohně.

 

Jde o finančně dostupnou technologickou novinku, typ krbu, který umožňuje přímý kontakt s živým ohněm v podstatě kdekoli, což mu připisuje jednu z mnoha dalších předností. Na rozdíl od tradičního krbu, krbových kamen nebo krbové vložky, nepotřebuje totiž komín pro odvod spalin. Pro hoření není třeba dřevo. Spaluje speciální bio produkt – uhlovodík, který je vyroben na rostlinné bázi, například bio líh, bio gel, bio alkohol nebo 96procentní denaturovaný alkohol, ethanol. Jejich spalování je naprosto čisté. Nedochází k uvolňování žádných škodlivých spalin, hoření je zcela prosté zápachu i dýmu, vzniká pouze oxid uhličitý, tedy plyn, jaký člověk vydechuje, a voda, resp. vodní pára. Z tohoto důvodu se proto doporučuje místnost s bio krbem v provozu větrat, aby nedocházelo k výraznému zvýšení koncentrace oxidu uhličitého v místnosti.

 

UŽITEČNÁ KRÁSA

 

Bio krb nebyl primárně navržen jako zdroj tepla, i když přirozeně při hoření k uvolňování tepla dochází. Výrobci obvykle uvádějí výkony 3 až 4 kW. Alternativně je tedy využitelný jako levný přímotop třeba v panelovém či bytovém domě v chladném létě, nebo na jaře či na podzim po ukončení nebo před nástupem plného topného období, případně i jako určitý doplněk vytápění v domech. Může také nahradit příjemné posezení rodiny či s přáteli u tepla krbu, nebo venku u „ohýnku“, i když buřtík si na něm opékat asi nebudeme. Bio alkoholy hoří příjemným přírodním plamenem a poskytují především estetický komfort, který výrazně podtrhuje vzhledový design bio krbu.

 

TYPY A MATERIÁL BIO KRBŮ

 

Z nabídky výrobců můžeme volit dle potřeby a vkusu bio krby rohové, volně stojící, závěsné či zabudovatelné. Pro rohový bio krb volíme umístění nebo zavěšení do rohu místnosti, volně stojící typy můžeme libovolně přemístit. Tvarově jsou řešeny buď jako panely různých velikostí, nebo, řekněme, dekorativní nádoba, kterou lze postavit na stůl, odkládací plochu, na zem. Závěsné krby na stěnu představují živý obraz, jehož kouzlo si díky proměnlivosti dovádivých plamínků nezadá s kouzlem pláten slavných mistrů. Toužíme-li po pravém krbu (tam kde si ho nemůžeme dovolit), zvolíme zabudovaný typ, tedy krbovou vložku, a výsledný efekt je dokonalý.

 

Bio krby jsou vyráběny výhradně z vysoce kvalitních materiálů, různých druhů kamene, především mramoru, nerezové oceli, skla, v provedení klasickém či moderním. Nepotřebují ani připojení k plynu či elektrickému proudu, a tak své uplatnění nacházejí v bytech od obývacích pokojů přes kuchyně a koupelny až po zimní zahradu, v kancelářích, prodejních prostorách (vysoce efektní jsou například v galeriích a při uměleckých výstavách), na veřejných místech, jako jsou restaurace, hotely apod. Jeho přednosti oceníme i na terase, zahradě, při venkovním posezení, zkrátka všude, kde potřebujeme navodit specifickou atmosféru. Efekt přírodního ohně pak lze umocnit užitím keramických polen nebo lávových kamenů, určených pro tyto účely. Náklady na tento luxus nejsou vysoké, litr bioalkoholu vystačí na tři až pět hodin, což v přepočtu znamená, že nás vyjde zhruba na 15 Kč.

 

Závěru patří poznámka, že ač se jedná o „neškodný“ ohýnek, přesto je při jeho hoření nutné dodržovat základní bezpečnostní předpisy a protipožární opaření, a předpisy dané výrobcem krbů i bio spalovacích produktů a dbát jeho pokynů.

 

 

 

Technologie, která Vám umožní dopřát si krb i tam, kde to dříve nebylo možné. BIO KRBY - bez komínu, zápachu, dýmu, škodlivých spalin a bez údržby. Tento druh krbů spaluje speciální bio alkohol nebo denaturovaný 96% alkohol (Ethanol). Výsledkem hoření je jen CO2H2O, tedy kysličník uhličitý a voda. Výkon 3 - 4 kW – nejedná se o pouhou dekoraci.

 

Sestavíme Vám bio krby dle Vaších představ i požadavků. Bio krby nepotřebují náročnou údržbu. Napriklad volně stojící bio krby nemají zapotřebí žádnou montáž, po koupě bio krbu jej pouze vybalíte, a když ho zapálíte, můžete si užívat tu romantickou atmosféru z otevřeného ohně bez zápachu a sází. Volně stojící bio krby můžete postavit kdekoliv v místnosti vašeho domu čí bytu, jsou taktéž vhodné do každého interiéru, i jako designový doplněk. Volně stojící bio krby můžete bez problému přemísťovat z místa na jiná místa.

 

I na Vaše přání vám vyrobíme bio krby na míru. Máme v nabídce několik barevných možností pro zakázkovou výrobu. Pokud už máte vlastní návrh bio krbu anebo potřebujete, aby jsme Vám navrhli speciální bio krby, neváhejte a kontaktujte nás. Zakázková výroba je ideálním řešením pro náročného zákazníka.

 

 

Kvalitní bio krby za skvělé ceny

Vítejte v našem internetovém obchodě www.bio-krby-kamna.cz, ve kterém naleznete velmi kvalitní bio krby umožňující Vám ekonomické vytápění za minimální náklady a umístit krb tam, kde by jeho klasické provedení nebylo možné.

Bio krby, které se nachází v naší nabídce, nepotřebují pro vytápění domácnosti komín, nevytváří zápach, dým ani škodlivé spaliny a nevyžadují oproti klasickým krbům žádnou údržbu.

Všechny nabízené bio krby jsou u nás k dostání ve špičkové kvalitě, moderních designech a celé řadě provedení, jako jsou například rohové bio krby, volně stojící bio krby, bio krby zabudovatelné i závěsné či velmi oblíbené bio krby z mramoru za skvělé ceny.

Co jsou bio krby?

Bio krby se živým ohněm jsou mezi krby technologickou novinkou, která nepotřebuje k hoření dřevo, elektřinu, plyn ani komín. Bio krby je tak možné bez problémů umístit i do bytů v panelovém domě, novostaveb, kanceláří, rodinných domů, na venkovní zahrady apod.

Jedná se 100% funkční a kvalitní krby s živým ohněm o výkonu 3-4kW, ke kterému je na spalování využit speciální Biolíh, který hoří krásným a přirozeným plamenem neprodukujícím žádný zápach, dým ani jiné škodlivé látky a je mnohem levnější než jiné druhy paliva. Bio krby Vám tak umožní naprosto bezproblémové, zdravé a především nízkonákladové vytápění jakékoliv místnosti.

Nízkonákladové vytápění s bio krby

Bio krby, ve kterých jen zapálíte Biolíh, se kterým vytvoříte skutečný oheň umožňující Vám vytopit jakoukoliv místnost bez potřeby komínu, vyžadují v porovnání s jakýmkoliv jiným typem krbu naprosto minimální náklady.

Bio krby k hoření využívají Gel/bio alkohol, který je oproti použití dřeva, briket či jiného druhu paliva mnohem levnější, Vám umožní ušetřit nemalé peníze také díky své nízké spotřebě tohoto druhu paliva.

1 litr bioalkoholu vám totiž postačí na 2-5 hodin hoření, které vám umožní nízkonákladové vytápění s bio krby, jejichž provoz vás tak stojí pouhých 15,- Kč/hod.

KATEGORIE: bio krby bez komínů se živým ohněm, bezkomínové krby, krby na biolíh, krb na biolíh, biokrby praha, bio krby praha, krby a kamna, bio alkohol, bioalkohol, bio gel, biogel, bio ethanol, bioethanol, alkohol na bio krby, krbové vložky, biolíh pro krbové kamny, denaturovaný líh, biolíh do krbu

 

Zabudovatelné bio krby

Kromě toho nabízíme zabudovatelné bio krby. Zabudovat tyto krby můžete jak do přípraveného otvoru v nábytku, jak do kamenného obkladu, tak i do sádrokartonu. Zabudované bio krby jsou  náročnější na montáž. Zabudované bio krby jsou velice vhodnou variantu pro hotely, restauraci atd.  Naproti tomu volně stojící bio krby nemají zapotřebí žádnou montáž. Po koupě takovýho bio krbu jej pouze vybalíte a zapálíte. Pak si můžete užívat tu romantickou atmosféru z otevřeného ohně bez zápachu a sází. Volně stojící krby můžete postavit kdekoliv v místnosti vašeho domu čí bytu, jsou taktéž vhodné do každého interiéru, i jako designový doplněk. Tyto krby můžete bez problému přemísťovat z místa na jiná místa.


 

Bio krby z mramorů

Pro náročnější zákazníky pak nabízíme bio krby z mramorů. Bio kby z mramoru jsou pro ty, co vlastní větší byt čí dům a chtějí ho udělat zajímavějším. Naše bio krby z mramoru jsou unikatní, jak luxusním desingem tak i výbormými vlastnostmi. Mramorové bio krby jsou považovány za velmi luxusní topidla, u nichž je na prvním místě vzhled a na druhém pak jejich schopnost vytápět místnosti vašeho bytu čí domů.

 

Pokud máte vlastní představu, jak by měl vypadat bio krb, dokážeme ho vyrobit  pro Vás na zakázku. l na Vaše přání vám vyrobíme bio krb na míru. Máme v nabídce několik barevných možností pro zakázkovou výrobu. Pokud už máte vlastní návrh bio krbu anebo potřebujete, aby jsme Vám navrhli speciální typ bio krbu, neváhejte a kontaktujte nás. Zakázková výroba je ideálním řešením pro případ když chcete příspůsobit bio krb vlastnímu designu.

 

V sekci příslušenství najdete šíroký výběr keramického dřeva a další dekoraci k Vašemu bio krbu. Do našeho příslušenství taky patří různé náhradní díly bio krbů, jako například hořák, bezpečnostní sklo různých velikosti atd. Keramická dekorace má neomezenou životnost. Jedná se o imitaci dřevěných polínek a kamenů. Tetnto drůh produktů se vyrábí speciálním způsobem a vydrží teplotu do 1000 stupňu. Může se stát, že dekorace postupem času se jen začoudí. Keramická polínka pak je možné vyčístit jemným kartáčkem. Kameny mají lesklý povrch, proto je můžete čistit obyčejným hadříkem. Při položení keramických polínek na hořák, dbejte na to, aby plameny nesměřovaly ke zadní stěně bio-krbů, což způsobuje její poničení. Proto při hoření doporučujeme umistění dekorací mimo otvorů hořáku.