CZ: OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRAVIDLA OBCHODU

 

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, bezpečnostními předpisy, reklamačním řádem.
2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
4. Prodejce si vyhrazuje právo telefonicky kontaktovat zákazníka pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějí nebo jsou nepřesné údaje, zboží je u dodavatelů dočasně nedostupné atd.
5. Prodej do vyčerpání zásob. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

 

DDODACÍ PODMÍNKY

 

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím dopravni spolecnosti nebo je možno si je vyzvednout osobně.
2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 5 - 7 pracovních dnů po obdržení objednávky (u akčních produktů může dojít k prodlení dodávky). Pokud bude zboží nedostupné, bude zákazník kontaktován.
3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.
4. V případě, že v době doručení zásilka byla zjevně poškozena, nebo příjemce není jistý, musí informovat prodejce a zásilku přijmout pouze za podmínky písemného škodního záznamu a to formou Zápisu o škodě nebo přípisem do doručujícího listu dopravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že by dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, není příjemce povinen zásilku převzít. Pouze Zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilky je podkladem pro následné uplatnění reklamací.

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ

 

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek poškození, bude v původním obalu, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník. Nezasílejte zásilku na dobírku !!!

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, vrátí prodávající zákazníkovi odpovídající částku za zboží. Náklady spojené s dopravou zboží se nevrací. Nezasílejte zásilku na dobírku !!!

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce a to posíláním kopie písemného škodního záznamu, Zápisu o škodě nebo přípisem do doručujícího listu).
2. Výrobek byl poškozen neodbornou údržbou, v rozporu s instrukcemi uvedenými na výrobku.
3. Výrobek byl poškozen působením živlů.
4. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo na obalu.

 

POSTUP PŘI REKLAMACI

 

1. Nejdříve nás o reklamaci informujte e-mailem nebo telefonicky.
2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu. Nezasílejte zásilku na dobírku !!!
3. Do zásilky přiložte co nejvýstižnější popis reklamace, kopii daňového dokladu, Vaši adresu, mail a telefon.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 pracovních dnů od jejího vzniku. V případě oprávněné reklamace hradí poštovné prodávající.

 

STORNO POPLATKY

 

Nevyzvednutí zásilky neznamená odstoupení od kupní smlouvy a pokud se rozhodnete nepřevzít zásilku, jste povinni uhraditnáklady na zaslání + pokutu ve výši max. 500 Kč a to do 5-ti dní od obdržení výzvy k zaplacení.

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) v případě nepřevzetí objednávky či neuhrazení objednaného zboží, budou postoupeny k právnímu vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a uveřejňujeme údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů na stránkách http://nespolehlivizakaznici.cz a http://www.centralniregistrdluzniku.cz. Díky tomuto uveřejnění si znemožníte nákupy ve všech e-shopech, které s tímito portály spolupracují.